Sự kiện nổi bật đang diễn ra

  • Sự kiện Truyền Nhân Goblin từ 20/11 đến 30/11
  • Sự kiện Đua Top Nạp Ngày từ 20/11 đến 30/11
  • Sự kiện Đua Top Guild Tháng 11